Výstavy

Dotkněte se historie

Dotkněte se historie

23. 10. 2014

Ve čtvrtek 23. října 2014 od 10 – 17 hodin proběhla v Zasedací místnosti MěÚ výstava starých tisků. Výstava proběhla ve spolupráci s Jihočeskou vědeckou knihovnou, kdy k nám zavítali zaměstnanci historického fondu Jihočeské vědecké knihovny v čele s jejím vedoucím panem Jindřichem Špinarem. Přivezli sebou pět vzácných starých tisků, k nimž bylo možno dostat nejen odborný výklad, ale bylo možné si jimi i zalistovat. Byla to jedinečná příležitost ptát se odborníků i listovat starými tisky.

Výstava byla velice úspěšná. Během dne ji navštívilo 155 žáků a dalších 30 zájemců o staré knihy. Bezprostřední reakce na ni byly velmi kladné, což mne velmi potěšilo.

Celý článek

Bible včera, dnes a zítra

Bible včera, dnes a zítra

24. 10. 2011

Ve dnech 24.- 27. října 2011 proběhla v zasedací místnosti Městského úřadu putovní výstava Bible včera, dnes a zítra. Jsem ráda, že si tato výstava našla cestu do Vyššího Brodu a doufám, že se líbila všem, kteří výstavu navštívili. Podle odhadu se na výstavu přišlo podívat na 150 lidí, což je na naše město, skoro bych řekla, úctyhodná návštěvnost, zvláště, když vezmeme v potaz, že výstava trvala jen čtyři dny.

Celý článek

Z historie dřevařských závodů

Z historie dřevařských závodů

20. 4. 2009

V pondělí 20. dubna 2009 proběhla v Městské knihovně vernisáž k výstavě „Z historie dřevařských závodů“. Výstava byla uspořádána v rámci oslav 750. výročí založení města Vyšší Brod a trvala do 22. května.

Na výstavních panelech se stručně zachytila skoro 60tiletá historie podniku. Jsou zde zmíněny jeho poválečné začátky, výstavba a provoz „starého závodu“, zakoupení budovy bývalé hydroelektrárny, budování „závodu nového“ a jeho provoz až po současnost. Bohužel panel určený budoucím vizím již zůstal prázdný.

Celý článek